Court Staff


Clerk of Superior Court
Keith Hamilton
khamilton@montgomerycountyga.gov

KeithHamilton_ClerkSuperiorCourt

Probate Judge
Rubie Nell Sanders
rsanders@montgomerycountyga.gov

RubieNellSanders_ProbateJudge

Magistrate Judge
Mona Bell
mbell@montgomerycountyga.gov

MonaBell_MagistrateJudge

Coroner
Jimmy Sharpton
jsharpton@montgomerycountyga.gov

JimmySharpton_Coroner

Copyright © Montgomery County, GA.